LANGUAGES:

Guanaco (Lama guanicoe)

Kännetecken

Guanacons päls är tvådelad och består av dels ett lager med tjockt skyddshår och därefter ett lager med mjukt underhår. Genom den täta och varma pälsen klarar guanaco av att vistas i de kalla klimaten den trivs i. Färgen varierar mellan ljust brun till mörk kanel. Undersidan är vit. Ansiktet är grått och öronen små och raka. Ögonen är i förhållande till ansiktet stora och bruna. Skinnet i nacken är tjockare än på andra ställen för att skydda guanaco. Detta gäller främst under parningstiden då hanarna biter varandra. Om en guanaco blir trängd spottar den upp halvsmält maginnehåll mot inkräktaren. När guanaco förflyttar sig gör den det med passgång. Passgång betyder att bägge benen på samma sida förflyttar sig framåt när den rör sig.

Levnadssätt

I det vilda lever guanaco i små hjordar. Hjorden består av en dominerande ledarhane, flera honor och deras ungar. Hanen ansvarar för hjordens säkerhet och närmar sig en fara varnar han de andra genom att fnysa. Guanaco kan springa upp till 56 km/timmen. Om en ledarhane jagas bort från sin flock av en annan yngre starkare hane väljer han ofta att leva ensam resterande del av livet.

Utbredning

Guanaco lever i bergstrakterna i Sydamerika.

Föda

Guanaco är en växtätare som äter främst gräs och blad.

Fortplantning och parning

Parningssäsongen äger rum mellan november och februari. Under den här tiden är hanarna aggressiva mot varandra i kampen om honorna. Efter elva månaders dräktighet föder honan en kalv. Vid födseln väger kalven cirka 10 kilo. Under tio veckors tid dias ungen av honan. Kalven är beroende av honan under sex månaders tid men klarar sig därefter själva.

Hot mot guanaco

Deras naturliga fiende är främst puman. För unga och sjuka djur kan även kondoren och magellanräven utgöra ett hot. Guanaco har jagats dels för sin päls skull men även för att göra plats för fårhjordar. När nybyggarna kom till Sydamerika beräknas det ha funnit ungefär 50 miljoner vilda guanaco. Idag består beståndet av cirka 500 000 vilda guanaco.

Hem Om oss Verksamheter Aktuellt Kontakt