LANGUAGES:

Information, utbildning och forskning

Det fjärde verksamhetsområdet, information, forskning och utbildning, kommer att omfatta aktiviteter som har att göra med kunskapsproduktion och kunskapsförmedling med inriktning på kameler ur ett brett perspektiv. Det centrala i detta verksamhetsområde kommer att vara tillhandahållande av allt slags information om kameler och ”kamelkulturer” (i form av litteratur, bilder, filmer, m m). Informationen kommer att förmedlas på olika sätt, bl a genom seminarier, kurser, filmvisning, etc. En egen forskningsverksamhet kommer också att startas, bl a i samarbete med olika universitet, där det finns pågående kamelforskning eller intresse för sådan.

Det är denna verksamhet som vi har kommit igång med först, vilket kan verka lite "bak-och-fram". Men det finns en viss logik i detta, då vi vill lära oss så mycket som möjligt om både kameldjur och om de verksamheter som vi kommer att ägna oss åt. Och när vi ändå skaffar oss en massa information och kunskaper kan vi lika gärna dela med oss av dessa till andra intresserade. Sedan kommer vi att fördjupa och bredda denna verksamhet, parallellt med att de andra verksamheterna utvecklas.

Vi har för övrigt kommit igång med ett forskningsprojekt, som handlar om "kamelhållning i Norden". Forskningsteamet har bl a gjort studiebesök i Tyskland och Danmark. Snart kommer en rapport att publiceras från detta projekt. Flera av oss har också deltagit i olika internationella kamelkonferenser, bl a i Almaty, Kazakhstan (i juni 2015), vilket har gett oss värdefulla kontakter världen över (se bilderna nedan).

Titta gärna också på våra artiklar, litteraturlistor, filmer och länkar, som vi kommer att uppdatera med jämna mellanrum.

Hem Om oss Verksamheter Aktuellt Kontakt