LANGUAGES:

Kameldjur - kort och gott

Kännetecken för kameldjur (Camelidae)

Kameldjuren saknar hovar och trampdynan utgörs av en stor puta. Överläppen är tvådelad och bägge delarna kan röra sig självständigt. Som däggdjur är kameldjuren de enda som har elliptiska röda blodceller. När kameldjuren travar gör det de med passgång. Passgång är när båda benen på samma sida förflyttas framåt.

Föda för kameldjur

Kameldjuren är växtätare som skiljer sig från idisslare genom en tredelad mage (idisslare har fyrdelad). Bladmagen är så pass liten att den som del enbart visar sig som en del av löpmagen.

Utbredning bland kameldjur

Ursprungligen kommer kameldjuren från Asien. Idag finns kameldjuren i norra Afrika, Asien, Australien samt bergsregionerna i Sydamerika. Kameldjuren trivs i torra och öppna habitat som stäpper, halvöknar och öknar.

Hem Om oss Verksamheter Aktuellt Kontakt