LANGUAGES:

Lama (Lama glama)

Wikipedia

Lama är ett släkte i familjen kameldjur. Enligt traditionell uppfattning bildar det tillsammans med släktet Vicugna gruppen "nya världens" kameldjur.

Amerikas kameldjur skiljer sig från kameler (släktet Camelus) genom avsaknaden av pucklar och genom mindre storlek. Arterna i släktet når en kroppslängd mellan 120 och 220 centimeter och en vikt mellan 55 och 150 kilogram. De förekommer bara i Sydamerika.

Enligt klassisk taxonomi delas släktet i tre arter.

  • Lama (Lama glama)
  • Alpacka (Lama pacos)
  • Guanaco (Lama guanicoe)

Bland dessa är guanacon den enda arten som förekommer vild i naturen, medan lama och alpacka är domesticerade djur. Redan för 4000 till 5000 år sedan började människan att tämja och avla dessa kameler. Efter nyare genetiska undersökningar uppkom teser att alpackan stammar från arten vikunja. På grund av att alla sydamerikanska kameldjur kan korsas med varandra är det svårt att kartlägga deras släktskapsförhållanden. De två domesticerade formerna klassas oftast som självständiga arter men denna indelning är omstridd. Ibland sammanfattas alla tre till en enda art.

Kännetecken

Laman känns igen på sin långa hals och små spetsiga öron. Pälsen är tjock och färgen kan variera mellan vit, svart eller brun. Det finns enfärgade lamor även om de flesta har varierande färger och mönster.

Levnadssätt

Lamorna lever i hjordar som styrs av en ledarhane. Ledarhanen försöker samla så många honor som möjligt under sig. Unga hanar jagas ofta bort när de uppnått ett års ålder. Anledningen till det är att undvika konkurrens och inavel inom hjorden. Bortjagade ungtjurar samlas ofta i egna små grupper tills de blivit stora nog att stjäla eller överta andra äldre ledarhannars honor. Lamor är kända för att spotta när någon kommer för nära dem. Spottet består inte av saliv utan av halvsmält mat som luktar väldigt illa.

Utbredning

Laman lever i bergstrakterna i Sydamerika.

Föda för lama

Laman är en växtätare som äter främst gräs.

Hem Om oss Verksamheter Aktuellt Kontakt