LANGUAGES:

Om kamelsjukdomar

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) skriver:

Såväl dromedaren och den tvåpuckliga kamelen som alpackan, laman, vikunja och guanakon är kameldjur.

I Sverige är alpackan vanligast av kameldjuren, men det finns också en hel del lamor och även några gårdar med tvåpuckliga kameler. Intresset för alpackorna har ökat stort under det senaste decenniet och antalet gårdar med alpackor växer.

År 2009 startade Svenska Djurhälsovården i samarbete med SVA hälsovård för kameldjur (SvDHV:s webbplats).

Läs mer

Endemiska sjukdomar som drabbar kameldjur

Sjukdomspanoramat hos kameldjur är beroende av ålder, kön, utfodring och dräktighets- och laktationsstatus hos djuren. Det kan också bero på om djuren är födda i Sverige eller importerade.

Hos en frisk vuxen alpacka eller lama är:

Kroppstemperaturen 37,5-38,9°C.
Hjärtfrekvensen 60-90/minut.
Andningsfrekvensen 10-30/minut.
Idissligskontraktioner 3-6/minut
(referens: Fowler 1998).

Hos en frisk vuxen kamel eller dromedar är:

Kroppstemperaturen 37,5°C (34,2-40,7°C).
Hjärtfrekvensen 30-50/ minut.
Andningsfrekvensen 5-12/ min i kallt väder, 8-24/ minut i varmt väder.
Idisslingskontraktioner 3-4/ minut
(referens: I Köhler-Rollefson, P Mundy, E Mathias 2001).

Ställa diagnos

Grundläggande och avgörande för att ställa diagnos när alpackor och andra kameldjur är sjuka är sjukdomshistorien och den kliniska undersökningen.

Analys av blod-, träck-, hud-, mjölk-, organ- eller foderprover är ofta ett nödvändigt komplement för att verifiera diagnosen. På SVA:s laboratorier testas prover för såväl endemiska sjukdomar som epizootisjukdomar och zoonoser. Praktiserande veterinärer kan ta kontakt med Enheten för djurhälsa och antibiotika vid SVA, som kan ge praktiska råd om hur man väljer diagnostik och hanterar sjukdomsproblem i besättningar. SVA samarbetar med Svenska djurhälsovården i frågor som rör sjukdomar hos kameldjur.

Sjukdomar

Infektion med corynebacterium pseudotuberculosis

Senast uppdaterad: 2012-06-07

Hem Om oss Verksamheter Aktuellt Kontakt