LANGUAGES:
Verksamheter
Verksamhetsbeskrivning - övergripande
Kamelcentrets verksamhet kommer att bestå av fyra olika verksamhetsområden, med utgångspunkt från själva kamelparken.
Kamelparken
Kärnanverksamehten i kamelcentret kommer att vara kamelhållning och kamelskötsel. Kamelparken kommer att vara huvudarenan för denna verksamhet.
Turism och evenemang
Det andra verksamhetsområdet kommer att fokusera på turism och olika typer av evenemang.
Produktion och försäljning
Det tredje verksamhetsområdet kommer att bestå av produktion och försäljning av olika typer av produkter.
Information, utbildning och forskning
Det fjärde verksamhetsområdet kommer att omfatta aktiviteter som har att göra med kunskapsproduktion och kunskapsförmedling.
Hem Om oss Verksamheter Aktuellt Kontakt